Termeni și condiții

Acest regulament se aplică tuturor vânzărilor de bunuri de către CREATIV PIXEDA SRL prin intermediul acestui site web.

Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor și condițiilor ce se regăsesc mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu termenii și condițiile companiei CREATIV PIXEDA SRL vă rugăm să nu accesați acest site.

CREATIV PIXEDA SRL își rezervă dreptul de a efectua modificări ulterioare acestui contract, fără a notifica în prealabil părțile.

1. Definiții

În interesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

  • beneficiar = persoane fizice sau juridice care plasează o comandă pe acest site web;

• furnizor  = compania CREATIV PIXEDA SRL identificată la Registrul Comerțului cu J33/1034/2017, Cod unic de înregistrare 37755122, având sediul social la adresa: Mihoveni, nr. 162, jud. Suceava și punctul de lucrula adresa: Str. Mărășești, Nr. 15, localitatea Suceava, jud. Suceava, denumit în continuare Pixeda.ro;

• produse  = bunuri ce urmează a fi livrate de furnizor către beneficiar, ca urmare a contractului încheiat;

• comanda = o formă electronică de comunicare între beneficiar și furnizor, prin care furnizorul își dă acordul de livrare a produselor solicitate, iar beneficiarul este de acord să achite contravaloarea produselor comandate;

• contract = o comandă confirmată și validată de către furnizor.

2. Drepturi de autor

Drepturile de autor asupra întregului conținut al acestui site web aparțin în totalitate companiei CREATIV PIXEDA SRL și nu se pot copia sau folosi fără acordul scris al proprietarului.

Persoanele care accesează acest site web au dreptul de a vizualiza întregul conținut și să insereze link-uri către acest site web pe alte site-uri cu caracter comercial sau publicitar.

Pixeda.ro își rezervă dreptul de a refuza colaborarea cu clienții care au un comportament inadecvat sau un limbaj necivilizat, agresiv și vulgar.

3. Confidențialitatea datelor

Pixeda.ro garantează pentru protecția și confidențialitatea datelor dumneavoastră personale, conform Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor  în vederea  prelucrării datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare și a Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Conform Legii nr. 677/2001 beneficiați de dreptul de acces a datelor personale, de modificare, dreptul de a înceta prelucrarea lor, dreptul de opunere a prelucrării lor și dreptul de a vă adresa justiției. Vă puteți exercita aceste drepturi prin expedierea unei cereri scrise, semnată și datată, la punctul de lucru Pixeda.ro.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a aduce modificări conținutului acestui site web sau de a afecta performanțele server-ului pe care rulează site-ul Pixeda.ro va fi considerată tentativă de fraudă și va fi pedepsită penal, conform legislației române în vigoare, de către autoritățile competente.

Datele dumneavoastră personale sunt colectate, în maximă siguranță, numai în scopul de a vă înregistra, procesa și livra comenzile efectuate. Pixeda.ro recomandă tuturor părinților și tutorilor legali să îi informeze pe minori, într-un mod cât mai corect și adecvat, în ceea ce privește utilizarea datelor cu caracter personal, în momentul utilizarii site-ului.

Protecția datelor cu caracter personal – actualizată conform regulamentului UE 2016/679 (GDPR)

Informații generale

CREATIV PIXEDA SRL  cu sediul social în localitatea Mihoveni, nr.162,  jud. Suceava reprezintă operatorul, în conformitate cu GDPR și, prin urmare suntem responsabili pentru procesarea datelor, așa cum este descris în următoarele rânduri. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor, utilizând datele de contact de mai jos. Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment, utilizând urmatoarele metode de contact:

- prin e-mail: [email protected].

Informatii cu privire la procesarea datelor

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare online a clienților și în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, în scopul încheierii și executării contractului. Această prelucrare de date se bazează pe Art. 6, paragraful teza 1, litera b), GDPR.

Vom procesa toate datele dumneavoastră personale, care sunt colectate prin formularul de înregistrare online, precum și prin plasarea comenzilor efectuate pe site-ul nostru și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, în scopul derulării relațiilor comerciale și a analizei datelor. De asemenea, vă vom contacta prin e-mail sau telefon în legătură cu îndeplinirea scopurilor prezentate mai sus.

În scopurile menționate mai sus, datele dumneavoastră vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi completate cu date pe care le colectăm din surse publice (ex. Registrul Comertului, ANAF etc). Această prelucrare de date se bazează pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera f), GDPR.

Toate datele dumneavoastră personale, colectate prin formularul de înregistrare online a clienților și pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing. Această prelucrare se bazează pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera f), GDPR.

Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre, dar și pentru a extinde relația cu clienții. În cazul în care ne-ați dat consimțământul, în prealabil, vom utiliza, de asemenea, datele dumneavoastră personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, telefon. Această prelucrare de date se bazează în mod legitim pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera a), GDPR.

Beneficiarii datelor cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterniciți, conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii nostri de servicii pentru: hosting platformă și servicii de mentenanță, furnizorii de servicii de curierat sau furnizorii noștri de servicii pentru trimiterea e-mail-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea materialelor publicitare personalizate.

Asigurăm prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, se garantează un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obișnuit un alt nivel de protecție a datelor sau pentru care nu există nicio decizie adaptată Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

Pentru mai multe informații despre protecția corespunzatoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora, vă rugăm sa contactati responsabilul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: [email protected].

Furnizarea obligatorie/voluntară de date și durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului ( denumirea companiei dumneavoastră), forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de înregistrare în scopul stabilirii valorii TVA), datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate pentru achiziții (proprietarul afacerii), funcția persoanei autorizate pentru cumpărare (proprietarul afacerii sau cumpărătorul), dovada existenței societății dumneavoastră.

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dumneavoastră în mod voluntar. Nu sunteți obligați să ne furnizați aceste date personale, iar aceste date nu sunt o cerința legală, contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dumneavoastră.

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate până în momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dumneavoastră, pentru a le prezenta autorităților publice, de exemplu, autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dumneavoastră personale către autoritățile publice (în scopul îndeplinirii unei obligații legale) se bazează în mod legal pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera c), GDPR.

Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, printr-o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus, în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu legislația GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, Art.15/GDPR).

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexate sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, Art.16/GDPR).

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, Art.17/GDPR).

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, Art.18/ GDPR).

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit si mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, Art.20/GDPR).

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, Art.21/GDPR).

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat, în vederea opririi unei prelucrări de date care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, Art.7/ GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul în care constatați că prelucrarea datelor reprezintă o încalcare a legislației GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Art.77/GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o notificare a modificărilor ce privesc protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.

4. Comanda

Confirmarea comenzii de către beneficiar atrage după sine acceptarea termenilor și condițiilor impuse de Pixeda.ro.

Se consideră finalizată comanda, în momentul în care, beneficiarul o confirmă telefonic furnizorului. Comanda nu se livrează niciodată dacă beneficiarul nu o confirmă în prealabil. Prezentul contract intră în vigoare după confirmarea telefonică a comenzii, de către unul din operatorii Pixeda.ro.

În cazul comenzilor ce includ produse marcate ca fiind „în stoc furnizor”, vor fi procesate după confirmarea furnizorului cât și confirmarea telefonică a clientului.

În funcție de tipul produsului comandat, acesta poate avea o cantitate minimă de comandă, de exemplu, pentru invitațiile de nuntă, cantitatea minimă este de 20 de bucăți. Unitatea de măsură și cantitatea minimă sunt specificate în pagina fiecarui produs.

5. Modalități de plată

Pixeda.ro vă pune la dispoziție următoarele modalități de a plăti produsele comandate:

5.1 Ramburs

Serviciul ramburs reprezintă  plata comenzii cu numerar către curier, la livrarea coletului. Acest serviciu este valabil doar pentru comenzile produselor ale căror valoare nu depășește 500 lei.

5.2. Plata online, folosind cardul

Se poate efectua plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră, în condiții de siguranță deplină. Cardurile acceptate pentru plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, daca au codurile CVV2/CVC2 active).

Pentru plățile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa si MasterCard (Visa/Visa Electron si Mastercard/Maestro) este folosit sistemul '3-D Secure' elaborat de aceste organizații care asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca cel realizat la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.

Avantajele acestei metode de plată:

  • siguranță;
  • comoditate și ușurință în procesul de comandă;
  • puteți trimite cadouri altei persoane (puteți face cadouri celor dragi și în cazul în care sunteți în afara țării sau în alt județ;
  • nu este perceput niciun comision suplimentar pentru tranzacții.

Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, Pixeda.ro folosește platforma securizată MobilPay. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să furnizați codul cardului (toate cifrele din cele patru grupe de pe fața cardului, fără spații), data de expirare și ultimele trei cifre de pe spatele cardului, inscripționate pe banda cu semnătura dumneavoastră (în funcție de card, aceste date pot lipsi).

Indiferent de valuta pe care o aveți în cont, tranzacțiile se fac în lei, la cursul de schimb al băncii dumneavoastră. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele Mobilpay.ro. Pixeda.ro nu solicită și nu stochează niciun fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

Etape în plata cu cardul

Pentru a efectua o plată cu cardul dumneavoastră trebuie să selectați din site metoda de plată – 'Plata online cu card bancar' și să apăsați 'Finalizează comanda'. Veți fi redirecționat pe o pagină securizată a procesatorului de carduri bancare.

Aici va trebui să introduceți în formular, numărul cardului, data expirării (ambele informații le găsiți tipărite pe cardul dumneavoastră) și codul CVV2/CVC2, apoi apăsați 'Pasul următor'.

Vă rugăm să completați cu atenție toate datele cerute referitoare la cardul dumneavoatră! După finalizarea comenzii veți primi confirmare pe pagina procesatorului de carduri bancare, precum și un e-mail de confirmare, cu detaliile tranzacției.

5.3. Plata prin transfer bancar

Această modalitate presupune achitarea comenzilor prin operațiunea de transfer bancar direct în contul bancar al societății noastre, operațiune pe care o găsiți aici. Comanda va fi demarată după procesarea plății de către băncile implicate, de regulă, între 4 și maxim 48 de ore, în timpul zilelor lucrătoare.

6. Bunul de tipar

După confirmarea comenzii, clientul va primi pe adresa de e-mail macheta grafică ce urmează a fi imprimată. Clientul are obligația de a verifica atent toate detaliile prezentate în macheta grafică și să își exprime acordul de tipărire al produselor printr-un răspuns la e-mail care sa conțină cuvintele „Bun de tipar!”. Dacă este cazul, clientul poate solicita modificări. Toate prețurile ce conțin și imprimarea produselor (dacă nu se specifică altfel) includ și realizarea unei machete grafice cu maxim 3 retușuri.

Confirmarea machetei grafice de către client reprezintă acordul acestuia că toate elementele grafice  sunt în concordanță cu cerințele sale și își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea acesteia.

Orice modificare sau corectare transmisă după primirea bunului de tipar nu ne obligă să refacem comanda.

Tonurile și nuanțele afișate pe diferite dispozitive (Monitor, laptop, telefon, tabletă etc.) pot să difere ușor față de culorile imprimate, în funcție de setările acestora.

6. Garanția produselor

Pixeda.ro asigură garanția tuturor produselor comercializate, conform Legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora.

Pixeda.ro comercializează doar produse noi. Aceste produse provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Certificatele de garanție sunt oferite fie de Pixeda.ro, fie de colaboratorii sau partenerii acesteia.

Perioada de garanție pentru produse este de 30 de zile, iar termenul de soluționare a deficiențelor este de 14 zile.

7. Garanția prețurilor

La produsele comercializate pe acest site web, prețul de achiziție tipărit pe factură va fi același cu cel afișat pe site în momentul plasării comenzii.

Ne rezervăm dreptul de a schimba prețul produselor fără o notificare prealabilă, însă, ne asumăm răspunderea ca valoarea comenzii dumneavoastră să nu se modifice după confirmarea acesteia telefonic de către operatorii noștri.

8.1 Livrarea comenzilor

Livrarea comenzilor se face prin firma de curierat rapid, la adresa de livrare completată la plasarea comenzii.

În cazul în care beneficiarul nu este găsit la adresa menționată la plasarea comenzii, curierul va reveni de două ori, încercând să contacteze beneficiarul. În condiția în care după cele două încercări beneficiarul nu a fost găsit la adresa menționată la plasarea comenzii, comanda va fi anulată și prezentul contract va fi considerat anulat.

În cazul în care la livrare coletul prezintă urme mari de deteriorare sau ambalajul este desfăcut vă rugăm să refuzați comanda și să luați legătura cu departamentul de relații clienți, trimițând un e-mail către adresa [email protected].

În cazul în care produsul nu se află în stocul nostru sau prezintă defecte de fabricație, vă vom anunța telefonic sau prin e-mail.

8.2 Costul transportului

Costul transportului variază în funcție de: greutate, volum, valoare și distanța localității față de rețeaua curierului.

8.3 Timpul de livrare

Comanda dumneavoastră va fi procesată și livrată în cel mai scurt timp posibil. Termenul de livrare este de 1-3 zile lucrătoare de la finalizarea comenzii. În cazul în care pe site sunt înregistrate foarte multe comenzi sau de sărbatori, Black Friday ne rezervăm dreptul de a mări perioada maximă de livrare cu 1-5 zile lucrătoare.

8.4 Programul de livrare

Livrările se fac de Luni până Vineri, în intervalul orar 09:00-17:00. Înainte de efectuarea livrării veți fi contactat telefonic de unul din curieri pentru a confirma adresa de livrare.

Dacă în acest timp nu sunteți la adresa de livrare, puteți cere ca livrarea să se facă la o altă adresă sau să specificați un interval orar când sunteți la adresa la care ați cerut livrarea la plasarea comenzii.

8.5 Timpul de realizare al comenzilor

Termenul de execuție este de 1-10 zile lucrătoare de la confirmarea comenzii, în funcție de tipul și cantitatea produselor comandate. În cazul în care pe site sunt înregistrate foarte multe comenzi, de exemplu, sărbători, Black Friday, Ziua Îndrăgostiților, ne rezervăm dreptul de a mări perioada maximă de realizare cu 1-7 zile lucrătoare.

9. Returnarea produselor

Conform art. 9, alin. (1), raportat la art. 16 lit. e) din Ordonanța de Urgență 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, produsele nu pot fi returnate, din motive de protecţie a sănătăţii și din motive de igienă. Produsele ce sunt folosite nu pot fi returnate  în aceste din urmă scopuri, precum și în alte scopuri, în măsura în care folosirea ulterioară a produsului utilizat poate afecta sănătatea consumatorului, atât timp cât au fost desigilate de consumator.

Se pot returna doar produsele care se află în aceeași stare fizică în care au fost livrate: fără urme de folosire, în integritate totală (este necesar să înapoiați și accesoriile, dacă este cazul), fără rupturi și în ambalajele originale.

Produsele pot fi returnate conform POLITICII DE RETURNARE A PRODUSELOR.

9.1 Dreptul de returnare

Conform legislatiei în vigoare, renunțarea la cumpărare este aplicabilă doar beneficiarilor de tipul persoanelor fizice, beneficiarii de tip persoane juridice nu au dreptul să denunțe unilateral contractul, legislația în vigoare referindu-se doar la persoanele fizice.

''Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatotului sunt cheltuielile directe de returnare, aferente produselor''.

Costurile de transport a retururilor sunt achitate întotdeauna de către client, conform O.G 34/2014.

De reținut! Nu se acceptă colete care sunt expediate prin ramburs!

9.2 Restituire bani

În urma cererii de retur, a primirii coletului returnat și a îndeplinirii condițiilor de retur, Pixeda.ro va returna în contul IBAN furnizat la trimiterea cererii de retur, valoarea integrală a produselor returnate.

O.U. 34/2014, art. 13 (1) "Profesionistul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea consumatorului, inclusiv, după caz, costurile livrării, fără întârziere nejustificată și, in orice caz, nu mai tarziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului, în conformitate cu art. 11."

O.U. 34/2014, art. 14 (2) "Consumatorul suportă doar costurile directe legate de returnarea produselor, cu exceptia cazului în care profesionistul nu a informat consumatorul că aceste costuri trebuie suportate de către consumator.

9.4 Excepții

Conform legislației în vigoare, următoarele categorii de produse NU SE POT RETURNA:

a) produsele executate după specificațiile cumpărătorului;

b) produsele distinct personalizate;

c) produsele care, prin natura lor, nu pot fi returnate sau care se pot deteriora ori degrada rapid.

10. Reclamații

Pentru orice reclamații, sugestii, nemulțumiri sau întrebari, Pixeda.ro  vă recomandă să ne contactați la adresa de e-mail [email protected] sau să completați formularul tipizat de pe acest site web.

11. Forța majoră

Compania Pixeda.ro nu poate fi considerată răspunzătoare pentru expedieri întârziate în cazurile:

• cazul fortuit: blocaje rutiere, surpări de teren în apropierea șoselei, căderi de poduri, accidente rutiere, probleme mecanice, ce pot apărea în modul de transport, etc.;

• cauze naturale: furtuni, incendii, inundații, zăpadă sau îngheț, etc.;

• cauze umane: războaie, stare de asediu, greve, revoluții, pandemii etc..

12. Limitarea responsabilității

Compania Pixeda.ro nu este răspunzătoare pentru acuratețea datelor furnizate utilizatorului sau pentru erorile, greșelile, neîndeplinirile, întârzierile sau întreruperile fluxului de date, indiferent de motiv.

Compania Pixeda.ro nu este răspunzătoare pentru daunele aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament, ca urmare a descărcării vreunui conținut, în urma accesării sau utilizării acestui site web.

Compania Pixeda.ro nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune ( fără a se limita la daune rezultate din date pierdute, profituri pierdute) rezultate ca urmare a folosirii sau a incapacității de folosire a informațiilor prezente pe acest site web, chiar și în cazul în care compania a fost prevenită în legatură cu posibilitatea producerii unor astfel de daune.

13. Jurisdicție

Legea aplicabilă este legea română. Toate litigiile privind interpretarea, executarea sau încetarea prezentei secțiuni de Termeni și Condiții se vor rezolva pe cale amiabilă de către reprezentanții părților (beneficiar și furnizor). În cazul imposibilității unei întelegeri între părți, soluționarea litigiului revine instanțelor de judecată române.