Politică de Confidențialitate

Protecția datelor cu caracter personal

actualizată conform regulamentului UE 2016/679 (GDPR)

Informații generale

CREATIV PIXEDA SRL  identificată la Registrul Comertului cu J33/1034/2017, Cod unic de înregistrare 37755122, având sediul social la adresa: Mihoveni, nr. 162, jud. Suceava, reprezintă operatorul, în conformitate cu GDPR și, prin urmare, suntem responsabili pentru procesarea datelor, așa cum este descris în următoarele rânduri. Pentru întrebări sau solicitări privind prelucrarea datelor, vă rugăm să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor, utilizând datele de contact de mai jos. Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment, utilizând urmatoarele metode de contact:

- prin e-mail: [email protected].

Informații cu privire la procesarea datelor

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de înregistrare online a clienților și în cursul viitoarelor tranzacții comerciale, în scopul încheierii și executării contractului. Această prelucrare de date se bazează pe Art. 6, paragraful teza 1, litera b), GDPR.

Vom procesa toate datele dumneavoastră personale, care sunt colectate prin formularul de înregistrare online, precum și prin plasarea comenzilor efectuate pe site-ul nostru și în timpul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, în scopul derulării relațiilor comerciale și a analizei datelor. De asemenea, vă vom contacta prin e-mail sau telefon, în legătură cu îndeplinirea scopurilor prezentate mai sus.

În scopurile menționate mai sus, datele dumneavoastră vor fi stocate în baza noastră de date și vor fi completate cu date pe care le colectăm din surse publice (ex. Registrul Comertului, ANAF etc). Această prelucrare de date se bazează pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera f), GDPR.

Toate datele dumneavoastră personale, colectate prin formularul de înregistrare online a clienților și pe parcursul tuturor tranzacțiilor comerciale viitoare, vor fi procesate de noi și în scopul de a vă oferi informații despre campaniile de publicitate și de marketing. Această prelucrare se bazează pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera f), GDPR.

Este necesar să urmărim interesele noastre legitime pentru a vă informa despre ofertele și serviciile noastre, dar și pentru a extinde relația cu clienții. În cazul în care ne-ați dat consimțământul în prealabil vom utiliza de asemenea datele dumneavoastră personale pentru a vă furniza informațiile noastre prin e-mail, telefon. Această prelucrare de date se bazează în mod legitim pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera a), GDPR.

Beneficiarii datelor cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile menționate mai sus, utilizăm furnizori de servicii, respectiv împuterniciți, conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii nostri de servicii pentru: hosting platformă și servicii de mentenanță, furnizori de servicii de curierat sau servicii pentru trimiterea e-mail-urilor, contactarea telefonică sau imprimarea materialelor publicitare personalizate.

Asigurăm prin reglementări contractuale, că acești furnizori de servicii prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu legislația europeană privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, se garantează un nivel ridicat de protecție a datelor, chiar dacă datele cu caracter personal sunt transferate într-o țară în care se utilizează în mod obișnuit un alt nivel de protecție a datelor sau pentru care nu există nicio decizie adaptată Comisiei UE. Nu se efectuează alte transferuri de date cu caracter personal către alți destinatari, cu excepția cazului în care deținem obligația aceasta prin lege.

Pentru mai multe informații despre protecția corespunzatoare a transferului internațional de date sau a copiei acestora vă rugăm sa contactati responsabilul nostru pentru protecția datelor prin e-mail la adresa: [email protected].

Furnizarea obligatorie/voluntară de date și durata păstrării acestora

Furnizarea următoarelor date este necesară pentru a putea încheia un contract cu dumneavoastră și pentru a procesa înregistrarea clientului: numele clientului ( denumirea companiei dumneavoastră), forma juridică, adresa de facturare, numărul de telefon al companiei, cod fiscal (în ceea ce privește clienții din UE: număr de înregistrare în scopul stabilirii valorii TVA), datele de identificare ale unei / unor persoane autorizate pentru achiziții (proprietarul afacerii), funcția persoanei autorizate pentru cumpărare (proprietarul afacerii sau cumpărătorul), dovada existenței societății dumneavoastră.

Restul datelor colectate în cadrul procesului de înregistrare a clienților sunt furnizate de dumneavoastră în mod voluntar. Nu sunteți obligați să ne furnizați aceste date personale, iar aceste date nu sunt o cerința legală, contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu ne furnizați aceste date personale, acest lucru nu va avea consecințe asupra dumneavoastră.

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate până în momentul încetării relației cu clientul, cu excepția cazului în care avem obligația legală de a stoca în continuare datele dumneavoastră, pentru a le prezenta autorităților publice, de exemplu, autorităților fiscale. Stocarea și transferul datelor dumneavoastră personale către autoritățile publice (în scopul îndeplinirii unei obligații legale) se bazează în mod legal pe Art. 6, paragraful 1, teza 1, litera c), GDPR.

Drepturile dumneavoastră

Ca persoană vizată, puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor în orice moment și în mod gratuit, printr-o notificare, folosind datele de contact menționate mai sus, în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră în conformitate cu legislația GDPR. Aceste drepturi sunt următoarele:

• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (dreptul de acces, Art.15/GDPR).

• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexate sau completarea datelor incomplete (dreptul de rectificare, Art.16/GDPR).

• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (dreptul de ștergere, Art.17/GDPR).

• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (dreptul la restricționare a procesării, Art.18/ GDPR).

• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit si mecanolizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator (dreptul la portabilitatea datelor, Art.20/GDPR).

• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (dreptul la obiecție, Art.21/GDPR).

• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat, în vederea opririi unei prelucrări de date care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (dreptul de retragere a consimțământului, Art.7/ GDPR).

• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în cazul în care constatați că prelucrarea datelor reprezintă o încalcare a legislației GDPR (dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, Art.77/GDPR).

Datorită posibilelor modificări ale legislației, o notificare a modificărilor ce privesc protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz, vă vom informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe consimțământul dumneavoastră, vă vom solicita un nou consimțământ, dacă este necesar.